Inne raporty i statystyki - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Inne raporty i statystyki

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych  lata 2005 - 2014
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2015 rok
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2016 rok: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2017 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2018  _____________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU


Sprawozdania z działalności Urzędu lata 2003 - 2014
Sprawozdanie z działalności Urzędu 2015 rok
Sprawozdanie z działalności Urzędu 2016 rok

Sprawozdanie z działalności Urzędu 2017 rok.pdf
Sprawozdanie z działalności Urzędu 2018 rok
Sprawozdanie z działalności Urzędu 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Urzędu 2020 rok
Sprawozdanie z działalności Urzędu 2021 rok
Sprawozdanie z działalności Urzędu 2022 rok
______________________________________________________________________________
BAROMETR ZAWO
DÓW

2017 rok
Zapotrzebowanie na zawody w 2017 roku na terenie powiatu żagańskiego
Zapotrzebowanie na zawody w 2017 roku na terenie województwa lubuskiego

2018 rok
Baromert zawodów 2018 lubuskie.pdf

2019 r

Barometr zawodów 2019 r powiat żagański
Barometr zawodów 2019 r województwo lubuskie

2020 r
Barometr zawodów 2019 r powiat żagański
Barometr zawodów 2019 r województwo lubuskie

2021 r
Barometr zawodów 2019 r powiat żagański
Barometr zawodów 2019 r województwo lubuskie
____________________________________________________________________________

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH BEZROBOTNYCH

2018 r

______________________________________________________________________________

Analiza sytuacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji w 2017 roku.pdf
Analiza sytuacji osób długotrwale bezrobotnych w 2017 roku.pdf
_______________________________________________________________________________


PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY
Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie żagańskim na lata 2018 - 2022.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę