Projekty - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


RPO-Lubuskie 2020

2019
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Powrót na rynek pracy powiatu  żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (5)"  w ramach Działania 6.1  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
Okres realizacji projektu od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Celem projektu jest zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do rynku pracy oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy powiatu żagańskiego.
Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku 50+
 Planowane formy wsparcia w ramach projektu:
 • Usługi: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Prace interwencyjne – rekrutacja zakończona
 • Staże -  rekrutacja zakończona
 • Szkolenia – rekrutacja zakończona
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – rekrutacja zakończona
 • Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - rekrutacja zakończona
Planowane efekty
 
       W wyniku realizacji projektu zakłada się, że 130 osób bezrobotnych (w tym 81 kobiet) będzie pracowało po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 45 % uczestników  znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku (osoby w wieku 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami)
Informacja i nabór do projektu:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu                                                           
Ul. Dworcowa 9  
68-100 Żagań                                                                                          
Tel. 68 477 78 39  (centrala)
 
Pokój 12 - Staże
Pokój 12, 13 – Prace interwencyjne,  Jednorazowe środki, Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
Pokój 25 – Koordynator projektu
Pokoje 21,22,24,26 Doradcy Klienta – Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe,  Szkolenia,
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
Ul. Bronka Kozaka 5
67-300 Szprotawa
Tel. 68 376 26 54 (centrala)
 
Pokoje 6,7,8 Doradcy Klienta – Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia,
 
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2019 r.
Załączniki
oświadczenia uczestnika projektu RPO 2019.pdf (pdf, 306 KB)
oświadczenia uczestnika 2 RPO 2019.pdf (pdf, 465 KB)
(2)Plakat RPO.pdf (pdf, 421 KB)

Power

ttt

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (IV)"
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,

Okres realizacji projektu od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.
Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie żagańskim, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne należące do II lub I profilu pomocy, które nie kształcą się oraz nie szkolą (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się ze środków publicznych).

Planowane formy wsparcia w ramach projektu: 
 • Usługi: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Prace interwencyjne – rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków lecz nie dłużej niż do 30.11.2019 r.
 • Staże -  rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków lecz nie dłużej niż do 20.09.2019 r.
 • Szkolenia – rekrutacja zakończona
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – rekrutacja zakończona
 • Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy - rekrutacja zakończona
Osoby zainteresowane w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą zgłaszać się do Doradcy Klienta:
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
ul. Bronka Kozaka 5, 67-300 Szprotawa
Obsługa osób bezrobotnych według litery nazwiska:
- B,M, Z, Ż, Ź - tel. 68 432 67 81  pok. 23
- J, K - tel. 68 432 67 72  pok. 23
- A, C, Ć, I, L, Ł, N, O, R, T -                      
   tel. 68 432 6775  pok. 24
-  P, S, Ś  
  tel. 68 432 67 69  pok. 24
- D, E, F, G, H, U, W, Y  -
   tel. 684326778  pok. 26
- A,J,O, Z, Ż, Ź -
  tel. 684326772  pok. 23

 
Obsługa osób bezrobotnych według litery nazwiska:

- E, F, K, Y, Z, Ź, Ż
  tel. 68 432 67 36 pok. 6
- N, S, Ś, T, W –  
  tel. 68 432 67 37 pok. 7
- C, Ć, D, L, Ł, O, P, R  –
  tel. 68 432 67 37 pok. 9
- A, B, G, H, I, J, M, U
  tel. 68 432 67 34 pok. 9

 
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2019 r.
 
 
Załączniki
plakat POWER.pdf (pdf, 326 KB)
oświdczenie POWER.pdf (pdf, 304 KB)
Oświadczenie uczestnika projektu 2 POWER.pdf (pdf, 333 KB)
Oświadczenie uczestnika projektu POWER.pdf (pdf, 312 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę