Projekty - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


RPO 2022r.

2019

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Powrót na rynek pracy powiatu  żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (8)"  w ramach Działania 6.1  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy.
Okres realizacji projektu od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.
Celem projektu jest zdobycie doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności przez osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy powiatu żagańskiego. Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby w wieku 50+
 Planowane formy wsparcia w ramach projektu:
 • Usługi: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
 • Prace interwencyjne (27 osób) - ewentualna rekrutacja na uzupełnienia wolnych miejsc.
 • Staże (31 osób) - rekrutacja zakończona.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (18 osób) -  rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków.
 • Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy  (9 osób) -  rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków.
Planowane efekty
 W wyniku realizacji projektu zakłada się, że 63 osoby bezrobotne (w tym 33 kobiet) będą pracowały po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).
Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 44,3 % uczestników  znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku (osoby w wieku 50+, kobiety, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami)


Informacja i nabór do projektu:
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań
Obsługa osób bezrobotnych według litery nazwiska:
- K, W, V   -  tel. 68 4326769 i 68 4326772    pok. 21
- G, H,Y, Z, O, T, U, Ż , Ź   -  tel. 68 4326775 i 68 4326778      pok. 23
- A, B, C, Ć, E, F, R, S, Ś   -   tel. 68 4326770 i 68 4326781    pok. 24
- D, I, L, Ł, P, J, M, N   -  tel. 68432 6773 - 68 4326783    pok. 26
 
Ostatnia aktualizacja: październik 2022 r.
 
Załączniki
Nowy wzór oświadczenia RPO 2022.docx (docx, 71 KB)
oświadczenia uczestnika do RPO 2022.doc (doc, 80 KB)
Plakat RPO (8).pdf (pdf, 771 KB)
oświadczenie osób niepełnosprawnych.doc (doc, 73 KB)

POWER (2021/2022)

ttt

             Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (VI)"
Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
 
Okres realizacji projektu od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie żagańskim

Planowane formy wsparcia w ramach projektu: 
 • Prace interwencyjne (72 osoby) – rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków.
 • Staże (118 osoby) –  rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków.
 • Bony na zasiedlenie  (17 osób) – rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (30 osób) – rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków.
 • Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy  (15 miejsc) – rekrutacja odbywa się na bieżąco do wyczerpania środków.
Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu zakłada się, że 143 osoby bezrobotne  znajdą zatrudnienie po opuszczeniu  programu.
Projekt zakłada uzyskanie zatrudnienia przez:
 • 59,5 % bezrobotnych, nieprzynależnych do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3),
 • 44% osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, oraz o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), imigrantów, reemigrantów.
 
Wartość projektu
 
OGÓŁEM 3 061 364,64
W TYM WKŁAD Z EFS 2 580 118,11  zł
 
Informacja i nabór do projektu:
 

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu                                                           
Ul. Dworcowa 9  
68-100 Żagań                                                                                           
Tel. 68 432 67 50      
 
Pokój 13 - Prace interwencyjne, Jednorazowe środki,
Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
Pokój 12 – Staże, Jednorazowe środki, Refundacja doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
Pokój 25 – Koordynator projektu, Bony na zasiedlenie,
Pokoje 21,22, 23, 24,26 Doradcy Klienta – Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe,
Filia Powiatowego Urzędu Pracy
Ul. Bronka Kozaka 5
67-300 Szprotawa
Tel. 68 4326745
 
Pokoje 6,7,8 Doradcy Klienta – Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe,

 
aktualizacja: maj 2022
Załączniki
Oświadczenie uczestnika projektu 2021.doc (doc, 82 KB)
Oświadczenie uczestnika projektu zmodyfikowane.docx (docx, 51 KB)
Plakat Power 2021 i 2022.pdf (pdf, 443 KB)
Power-oświadczenie 2021.doc (doc, 79 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę