Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Badanie ankietowe dla uczestników projektów w ramach EFS POWER w latach 2015-2022
Badanie ankietowe dla uczestników projektów w ramach EFS POWER w latach 2015-2022

Komisja Europejska zaprasza do udziału w badaniu ankietowym w ramach ewaluacji ex post Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz Zatrudnienia Młodzieży na...

Obrazek dla: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego (I)
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego (I)

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu żagańskiego (I) " Działanie FELB.06.01 Aktywizacja...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę