Zasady obowiązujące w PUP Żagań (opieka dziecko) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (opieka dziecko dla bezrobotnych)

O przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem może ubiegać się osoba bezrobotna, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

  • posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia,
  • podjęła z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bez pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, lub została skierowana na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe,
  • osiąga z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Okres trwania refundacji:  
  • do 3 miesięcy w przypadku podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • na okres trwania stażu lub szkolenia lub przygotowania zawodowego.

Wysokość wsparcia:
 

Refundacja jest przyznawana w wysokości :
  • do 200 zł  miesięcznie na 1 dziecko w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • do 350 zł miesięcznie na 1 dziecko w przypadku odbywania stazu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych.

Koszty podlegające refundacji:
 
Refundacji podlegają koszty opieki nad dzieckiem (dziećmi) poniesione z tytułu:
  • opłaty stałej wraz z wyżywieniem za żłobek, przedszkole lub inną placówkę opiekuńczą dla dzieci, lub
  • opłaty za opiekę świadczoną w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną
Pozostałe informacje:
  • na tych samych zasadach osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
Załączniki
zasady opieka dziecko 2020.pdf (pdf, 447 KB)
wniosek o przyznanie refundacji dziecko 2020.pdf (pdf, 787 KB)
wniosek rozliczeniowy opieka dziecko - podjęcie pracy 2020.pdf (pdf, 679 KB)
wniosek rozliczeniowy opieka dziecko - staż szkolenie przygotowanie zawodowe dorosłych 2020.pdf (pdf, 660 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę