Zasady obowiązujące w PUP Żagań (przejazdy) - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania (dla bezrobotnych)

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU
 
UWAGA! Przed wydrukiem dokumentów skontaktuj się ze swoim doradcą klienta celem ustalenia, który druk należy pobrać.
_________________________________________________________________________________
Zwrot kosztów przejazdu:
  1. szkolenie,
  2. szkolenie w ramach bonu szkoleniowego,
  3. staż
  4. staż w ramach bonu stażowego
  5. do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej
  6. do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy,
  7. przygotowanie zawodowe dorosłych,
  8. zajęcia z poradnictwa zawodowego,
  9. badania lekarskie lub psychologiczne
  10. prace społecznie użyteczne

_

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę