Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Finansowanie kosztów egzaminów i licencji (dla bezrobotnych)

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB LICENCJI

Kto może ubiegać się o finansowanie kosztów egzaminów lub licencji

Osoba bezrobotna, która:        
  • dla której tę formę pomocy określono w Indywidualnym Planie Działania, oraz
  • uprawdopodobni zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych.
 
Wysokość wsparcia
  • finansowanie kosztów egzaminów lub licencji w wysokości do 4000 zł
  • stypendium w wysokości 120% zasiłku.
Dodatkowe informacje
  • osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów przejazdu na egzamin
Podstawa finansowanie egzaminów lub licencji

Finansowanie egzaminów lub licencji przyznawane jest na podstawie art. 40 ust. 3a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zasad aktywizacji zatwierdzonych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Szczegółowe informacje  uzyskasz u swojego doradcy klienta

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę