Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30 roku życia (dla pracodawców)

  • okres refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne do 12 miesięcy,
  •  refundacja w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 1100,00 zł brutto miesięcznie za każdego zatrudnionego bezrobotnego,
  • pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia przez okres 7 miesięcy.
Załączniki
Wniosek o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 r.ż. podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.pdf (pdf, 315 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę