Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Bon zatrudnieniowy (dla pracodawców)

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do;
  • zatrudnienia bezrobotnego przez okres 19 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Urząd refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne:
  • przez okres 12 miesięcy,
w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .
Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego:
  • przez okres 7 miesięcy
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)
Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej zatrudnienia bezrobotego do 30 r.ż. w ramach bonu zatrudnieniowego.pdf (pdf, 349 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę