Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Grant na telepracę (dla pracodawców)

Wysokość grantu:
  • Grant może zostać przyznany na podstawie umowy, po uprzednim złożeniu przez pracodawcę lub przedsiębiorcę wniosku, w wysokości 5.000 zł, za każdego skierowanego bezrobotnego. Pracodawca lub przedsiębiorca udziela urzędowi zabezpieczenia prawnego w postaci zabezpieczenia wekslem gwarancyjnym in- blanco.
Pracodawca lub przedsiębiorca jest zobowiązany utrzymać zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej przez okres:
  • 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, lub
  • 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy.
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)
Wniosek o przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy.pdf (pdf, 356 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę