Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


 
Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłasza od dnia

01 lutego 2021 r. – 31 marca 2021 r.
 
NABÓR
wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.152)
 
Uwaga:
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
praca.gov.pl
 
 Zapraszamy do składania wniosków mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, których siedziba działalności znajduje się na terenie powiatu żagańskiego.
 
Uwaga: dane we wniosku dotyczące nazwy firmy lub reprezentacji należy wypełnić zgodnie z treścią wskazaną w CEIDG lub KRS
 
Szczegółowe informacje pod nr Tel. 68 4326760 , 68 4326762, 68 4326761, 68 4326763

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OBSŁUGA KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCA OD 3 LISTOPADA 2020 r

 
 Mając na względzie rekomendację służb sanitarnych zaleca się jako podstawową formę kontaktu:
 • telefon: TELEFONY  - PUP ŻAGAN     TELEFONY - FILIA SZPROTAWA
 • pocztą elektroniczną - PUP ŻAGAŃ: pupzagan@pup.zagan.pl, FILIA SZPROTAWA - filiaszprotawa@pup.zagan.pl
 • skrzynkę podawczą umieszczoną przed siedzibą urzędu,
 • pocztę tradycyjną: PUP ŻAGAŃ: ul. Dworcowa 9, 68-100 Żagań, Filia Szprotawa : ul/ Bronka Kozaka 5

Aby zapewnić bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu oraz aby uniknąć rozprzestrzeniana się wirusa SARS-Co-2 , w siedzibie urzędu obsługiwane będą wyłącznie  osoby, które umówią się na wizytę telefonicznie. Pracownik merytoryczny decyduje o tym, czy wizyta jest niezbędna i wyznacza termin i godzinę wizyty.
W pozostałych sprawach należy kontaktować się z:
 • sekretariatem  ŻAGAŃ - 68 432 67 50
 • sekretariatem SZPRTOAWA - 68 432 67 45
 • Księgowość (odbiór weksli) 68 432 67 87

___________________________________________________________________________


UMORZENIE NISKOOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ


Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że  podmioty, które otrzymały niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w  ramach Tarczy Antykryzysowej ( art. 15 zzd ustawy COVID -19 ) i prowadziły działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia - nie składają wniosku o umorzenie pożyczki.

UMORZENIE POŻYCZKI NASTĄPI Z URZĘDU BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU O UMORZENIE.

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UMOWY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ ZOSTANIE ZWERYFIKOWANE PRZEZ URZĄD, KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA OTRZYMA INFORMACJĘ.
 
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na rok 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (V) " Priorytet I . Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Okres realizacji projektu od 01.01.2020r....

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY-LUBUSKIE 2020 na 2018 rok

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Powrót na rynek pracy powiatu  żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (6)"  w ramach Działania 6.1  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na rok 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (V) " Priorytet I . Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Okres realizacji projektu od 01.01.2020r....

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY-LUBUSKIE 2020 na 2018 rok

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Powrót na rynek pracy powiatu  żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (6)"  w ramach Działania 6.1  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2020r.
Stopa bezrobocia w grudniu 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9
tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
fax. (68) 377-32-75
e-mail: ziza@praca.gov.pl
pupzagan@pup.zagan.pl
NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
fax. (68) 376-43-01
e-mail: zizasz@praca.gov.pl
filiaszprotawa@pup.zagan.pl
NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę