Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

1. Zwrot kosztów przejazdu może być przyznany osobie bezrobotnej, która jednocześnie spełnia następujące warunki:
a) podjęła zatrudnienie / inną pracę zarobkową poza miejscem zamieszkania w oparciu o skierowanie do pracodawcy wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu,
b) uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) złoży wniosek o zwrot kosztów przejazdu,
d) podpisze umowę o zwrot kosztów przejazdu.
2. Zwrot kosztów przejazdu może zostać przyznany na okres zatrudnienia / wykonywania innej pracy zarobkowej, jednak nie dłużej niż na 12 miesięcy i przysługuje od dnia złożenia wniosku.
3. Wysokość zwrotu będzie zależna od ceny biletu miesięcznego na danej trasie i będzie wynosić do 100% ceny biletu miesięcznego. Przez cenę biletu miesięcznego rozumie się cenę biletu miesięcznego środkami komunikacji publicznej lub innego przewoźnika realizującego usługi transportowe na wyznaczonej trasie.


Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu kosztów przejazdu do pracy otrzymasz u swojego Doradcy Klienta
 
Załączniki
Zasady zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej.pdf (pdf, 420 KB)
Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnieniawykonywania innej pracy zarobkowej.pdf (pdf, 689 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej - publicny środek transportu.pdf (pdf, 599 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia wykonywania innej pracy zarobkowej - własny lub użyczony środek transportu.pdf (pdf, 615 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę