Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

Osobie bezrobotnej odbywającej staż poza miejscem zamieszkania na jej wniosek może zostać przyznany zwrot kosztów przejazdu na staż.

Zwrot przysługuje od dnia złożenia wniosku do końca stazu w wysokości do 100% ceny biletu miesięcznego.

Zapraszamy do zapoznania sie z obowiązującymi zasadami.zwrotu kosztów przejazdu na staż.
Załączniki
Zasady zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na staż w 2023.pdf (pdf, 438 KB)
(4)Wniosek_o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu na staż ze środków Funduszu Pracy.pdf (pdf, 694 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu - własny lub użyczony środek transportu.pdf (pdf, 817 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu - środki komunikacji publicznej.pdf (pdf, 797 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę