Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

O przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem może ubiegać się osoba bezrobotna, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

  • posiada co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia,
  • podjęła z własnej inicjatywy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bez pośrednictwa Powiatowego Urzędu Pracy w Żaganiu, lub została skierowana na staż, szkolenie, przygotowanie zawodowe,
  • osiąga z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 
Okres trwania refundacji:  
  • do 6 miesięcy w przypadku podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • na okres trwania stażu lub szkolenia lub przygotowania zawodowego.

Wysokość wsparcia:
 

Refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych na 1 dziecko.

Koszty podlegające refundacji:
 
Refundacji podlegają koszty opieki nad dzieckiem (dziećmi) poniesione z tytułu:
  • opłaty stałej wraz z wyżywieniem za żłobek, przedszkole lub inną placówkę opiekuńczą dla dzieci, lub
  • opłaty za opiekę świadczoną w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną
Pozostałe informacje:
  • na tych samych zasadach osoba bezrobotna może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
Szczegółowe informacje udzielane sa przez doradców Kient
Załączniki
(2)zasady refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia w 2023.pdf (pdf, 448 KB)
(1)wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia w 2023 r.pdf (pdf, 784 KB)
(5)wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki nad osobą dzieckiem - staż szkolenie przygotowanie zawodowe dorosłych w 2023 r.pdf (pdf, 663 KB)
(1)wniosek rozliczeniowy dotyczący faktycznie poniesionych kosztów opieki nad osobą dzieckiem- podjęcie pracy w 2023 r.pdf (pdf, 678 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę