Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

INFORMACJA STAROSTY O MOŻLIWOŚCI  ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY
 
Pracodawca zamierzający uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w niektórych sytuacjach zobligowany jest do  przedłożenia u wojewody tzw. "testu rynku pracy". Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1  pkt 1-11.
Aby uzyskać informację starosty należy złożyć krajową ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.
Informacja starosty wydawana jest w terminie:
  • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
  • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Szczegółowe informacje
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, pok. 22
Załączniki
Wniosek o wydanie informacji starosty.pdf (pdf, 503 KB)
Zgłoszenie krajowej oferty pracy (pdf, 96 KB)
Wykaz zawodów zwolnionych z obowiązku wytdania informacji starosty.pdf (pdf, 486 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę