Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu  z dniem 27.11.2023r. ogłasza nabór wniosków na refundację doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
 
  •     w ramach środków z Funduszu Pracy - 1 miejsce (do wysokości 36.000,00 zł)
  •     w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu  żagańskiego (I)" - 1 miejsce (do wysokości 36.000,00 zł) nabór zakończony
 
Uczestnikami projektu są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu jako bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 
   - osoby do 29 roku życia (w tym NEET),
   - osoby długotrwale bezrobotne,
   - osoby w wieku 50 lat i więcej,
   - kobiety,
   - osoby z niepełnosprawnością,
   - osoby o niskich kwalifikacjach.
 Logo Fundusze Europejskie
                  W przypadku wątpliwości dotyczących kwalifikowalności uczestnika proszę o kontakt z doradcą klienta


 
Nabór zostanie zakończony po wpłynięciu wskazanej liczby wniosków
Załączniki
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 626 KB)
Zasady na refundacje kosztow.pdf (pdf, 431 KB)
zaswiadczenie o dochodach.pdf (pdf, 176 KB)
Wniosek o doposazenie stanowiska pracy.pdf (pdf, 465 KB)
zgłoszenie krajowej oferty pracy.pdf (pdf, 96 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę