Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

 
Kto może ubiegać się o przyznanie bonu
osoba bezrobotna do 30 roku życia, dla której tę formę pomocy określono w Indywidualnym Planie Działania

Termin ważności bonu              
Termin ważności bonu szkoleniowego określa Starosta  i wynosi on 30 dni

Wysokość wsparcia w ramach bonu
W ramach bonu stażowego Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku,

Okres zatrudnienia w ramach bonu
Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 19 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Podstawa udzielenia bonu
Bon zatrudnieniowy przyznawany jest na podstawie art. 66m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zasad aktywizacji zatwierdzonych przez Powiatową Radę Rynku Pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące bonu uzyskasz u swojego doradcy klienta
Załączniki
Bon na zatrudnienie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (pdf, 100 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę