Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron


 Zwot kosztów przejazdu może być przyznany osobie bezrobotnej, która jednocześnie spełnia następujące warunki:
  • została skierowana do pracodawcy, który zgłosił w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu krajową ofertę pracy i rozliczyła się z wydanego skierowania do pracodawcy,
  • nie odmówiła przyjęcia oferty pracy zaproponowanej przez Urząd i z tego tytułu nie została pozbawiona statusu osoby bezrobotnej,
  • złoży wniosek o zwrot kosztów przejazdu
  1. Wysokość zwrotu będzie zależna od ceny biletu jednorazowego (w obie strony) obowiązującej na danej trasie tj.  z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy.
  2. Zwrot będzie wynosić do 100% kosztów przejazdu w obie strony wyliczanych na podstawie biletów jednorazowych.
Szczegółowych informacji udzielają Doradcy Klienta

 
Załączniki
Zasady dotyczące zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy na zgłoszoną ofertę pracy w 2023 r.pdf (pdf, 423 KB)
Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy w 2023.pdf (pdf, 737 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę