Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

1. Zwrot kosztów przejazdu na szkolenie może być przyznany osobie bezrobotnej, która jednocześnie spełnia następujące warunki:
  • podjęła szkolenie w oparciu o skierowanie na szkolenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu,
  • złoży wniosek o zwrot kosztów przejazdu, który zostanie pozytywnie rozpatrzony,
  • podpisze umowę o zwrot kosztów przejazdu.
2. Zwrot kosztów przejazdu ustala się na okres trwania szkolenia i przejazdu przysługuje od dnia złożenia wniosku.

3. Wysokość zwrotu będzie zależna od ceny biletu miesięcznego obowiązującego na danej trasie i wynosić będzie do 100% ceny biletu miesięcznego. Przez cenę biletu miesięcznego rozumie się cenę biletu miesięcznego środkami komunikacji publicznej lub innego przewoźnika realizującego usługi transportowe na wyznaczonej trasie


Szczegółowe informacje uzyskasz u doradcy klienta

 
Załączniki
Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie 2024 r.pdf (pdf, 662 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na szkolenie - środki komunikacji zbiorowej 2024- Fundusz Pracy.pdf (pdf, 343 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na szkolenie - własny lub użyczony środek transportu - Fundusz Pracy - 2024.pdf (pdf, 353 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na szkolenie - komunikacja zbiorowa - EFS PLUS.pdf (pdf, 354 KB)
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na szkolenie - własny lub uzyczony srodek transportu - EFS PLUS .pdf (pdf, 363 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę