Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zawartość stron

O dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych może ubiegać się osoba bezrobotna oraz poszukująca pracy, spełniająca kryteria ustawowe.           
                            
Wysokość udzielanego wsparcia
  • do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
  • stypendium w wysokości 20% zasiłku.
Okres przysługiwania dofinansowania
dofinansowanie przysługuje przez okres trwania studiów podyplomowych.

Dodatkowe informacje
  • z osobą bezrobotną zawierana jest umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów,
  • koszt wpisowego nie podlega finansowaniu.
Szczegółowe informacje uzyskasz u swojego Doradcy klienta
Załączniki
zasady finansowania studiów podyplomowych w 2024 roku.pdf (pdf, 503 KB)
wniosek osoby bezrobotnej o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych w 2024 r.pdf (pdf, 536 KB)
Wniosek o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych osoba poszukująca pracy 2024r.pdf (pdf, 545 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę