Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych
  •   Plan szkoleń na 2019 rok
  •   Zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych
  •   Zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na rok 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (IV) " Priorytet I . Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Okres realizacji projektu od 01.01.2019r....

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY-LUBUSKIE 2020 na 2018 rok

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020   Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Powrót na rynek pracy powiatu  żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (5)"  w ramach Działania 6.1  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę