Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Plan szkoleń na 2018 rok
  •   Zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych
  •   Zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie
  •   Zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na rok 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III) " Priorytet I . Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY-LUBUSKIE 2020 na 2018 rok

"Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+(4)" Załączniki Informacja o projekcie - RPO 2018.pdf

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę