Zasady obowiązujące w PUP Żagań - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Zasady obowiązujące w PUP Żagań

INFORMACJA STAROSTY O MOŻLIWOŚCI  ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY
 
Pracodawca zamierzający uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w niektórych sytuacjach zobligowany jest do  przedłożenia u wojewody tzw. "testu rynku pracy". Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1  pkt 1-11.
Aby uzyskać informację starosty należy złożyć krajową ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca.
Informacja starosty wydawana jest w terminie:
 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Szczegółowe informacje
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu, ul. Dworcowa 9, pok. 23

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że w dniu 31.01.2017 r Wojewoda Lubuski podpisał Rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim.
Rozporządzenie określa wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty .
Wykaz zawodów zwolnionych z obowiązku uzyskania informacji Starosty:
 • diagnosta samochodowy
 • fizjoterapeuta
 • kierowca autobusu
 • kierowca ciągika siodłowego
 • kierowca samochodu ciężarowego
 • nauczyciel przedszkola
 • operator sprzętu robót ziemnych
 • pielęgniarka
 • położna
 • psycholog
 • technik masażysta
Załączniki
Wniosek o wydanie informacji starosty (docx, 35 KB)
Zgłoszenie krajowej oferty pracy (pdf, 96 KB)
wykaz zawodów zwolnionych z uzyskania informacji starosty.pdf (pdf, 399 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę