Refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu