Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Dostępność środków na bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że posiada środki na bon na zasiedlenie wyłącznie w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power dla osób bezrobotnych do 30 roku życia spełniających kryteria projektu.   Informację dotyczącą spełnienia...

Wstrzymanie naboru wniosków o dofinansowanie wynagrdzenia osób powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu  informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia z powodu wyczerpania środków  

Dostępność środków na organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że posiada środki na organizację stażu w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power wyłącznie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia spełniających kryteria projektu. Informację dotyczącą spełnienia kryteriów...

Dostępność środków na organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że posiada środki w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power na organizację prac interwencyjnych wyłącznie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia spełniających kryteria projektu. Informację dotyczącą...

Dostępność środków na dotacje oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że posiada środki w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wyłącznie dla osób bezrobotnych do 30 roku...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu ogłasza nabór wniosków pracodawcy  w sprawie przyznania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.   Załączniki ...

Szanowni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do  skorzystania z oferty refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach realizowanego projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power dla osób do 30 r.ż.. ...

Uwaga Osoby Bezrobotne do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do  skorzystania z dofinansowania w wysokości do 20000,00 z ł na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power dla osób do 30 r.ż.. Więcej...

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

Załączniki HARMONOGRAM WYPŁAT- III KWARTAŁ 2018R. ŻAGAŃ.pdf HARMONOGRAM WYPŁAT SZPROTAWA- III KWARTAŁ 2018.pdf

Projekt "WNUCZĘTA W DOBRYCH RĘKACH"

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w projekcie "WNUCZĘTA W DOBRYCH RĘKACH" . Szczegółowe informacje w załączeniu Załączniki Wnuczęta OFERTA.pdf

PRACA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIU

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do zapoznania się z ofertą zatrudnienia w tutejszym Urzędzie na stanowisku: Pośrednik pracy (w zakresie obsługi pracodawców) Pośrednik pracy (w zakresie obsługi osób bezrobotnych)

Nabór do pracy do ZUS w Żarach

Zapraszamy do zapoznania się z naborem do ZUS Oddział w Zielonej Górze Inspektorat ZUS w Żarach - Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji - Stanowisko ds. rozliczeń  

Szanowni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza Pracodawców do udziału w Programie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.   Szczegóły dotyczące programu są umieszczone w załączonym zaproszeniu                   ...

Nabór do słuzby więziennej - Zakład Karny w Krzywańcu

Zapraszamy do zapoznania się z naborem do słuzby więziennej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu http://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-krzywancu

Nabór na podinspektora w wydziale Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Żagań

Zapraszamy do zapoznania się z informacje o naborze na stanowisko podinspektora w wydziale Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Żagań http://bip.zagan.pl/wakaty/202/149/Podinspektor

Zatrudnianie cudzoziemców - wykaz zawodów, w stosunku do których nie jest wymagana informacja Starosty

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że 4 kwietnia Wojewoda Lubuski podpisał rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim. Rozporządzenie wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty ogłoszeia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Rozporządzenie...

Spotkanie dotyczące różnych form służby wojskowej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące różnych formsłużby wojskowej. Odbędzie sie ono 25 kwietnia o godzinie 9:00 w sali nr 32 w tutejszym Urzędzie. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Giełda pracy na stanowisko pracownik produkcji do firmy Marmorin sp. z o.o.

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że w dniu 29.03.2018r o godzinie 10.00  odbędzie się giełda pracy dotycząca naboru na stanowisko  pracownik produkcji  do firmy "marmorin" spółka z o.o. Osoby zainteresowane uczestnictwem w giełdzie pracy proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta celem...

Szanowni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do  skorzystania z oferty  organizacji staży, organizacji prac interwencyjnych oraz refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach realizowanego projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS...

Uwaga Osoby Bezrobotne do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do  skorzystania z dofinansowania w wysokości 3.000,00 z ł na bon na zasiedlenie  oraz w wysokości do 20.000,00 z ł na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim...

Szanowni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do  skorzystania z oferty refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach realizowanego projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power dla osób do 30 r.ż.. ...

Uwaga Osoby Bezrobotne do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do  skorzystania z dofinansowania w wysokości do 20000,00 z ł na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" EFS Power dla osób do 30 r.ż.. Więcej...

Zaproszenie dla osób bezrobotnych do 30 r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza osoby bezrobotne do 30 r.ż. do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" Załączniki Informacja...

Uwaga Osoby Bezrobotne do 30 roku życia !

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do udziału w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" Załączniki Zaproszenie osób bezrobotnych do udziału w projekcie POWER.pdf...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Szanowni Pracodawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza Pracodawców do udziału w Programie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych.   Szczegóły dotyczące programu są umieszczone w załączonym zaproszeniu                   ...

Sznowni Pracodawcy !

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do skorzystania z oferty: organizacji staży; refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach realizowanego projektu "Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+ (3)" ...

Szanowni Pracodawcy !

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zaprasza do skorzystania z oferty: organizacji staży; organizacji prac interwencyjnych w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III)" ...

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na rok 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III) " Priorytet I . Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9
tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
fax. (68) 377-32-75
e-mail: ziza@praca.gov.pl
pupzagan@pup.zagan.pl
NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
fax. (68) 376-43-01
e-mail: zizasz@praca.gov.pl
filiaszprotawa@pup.zagan.pl
NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę