Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu


Widok zawartości stron

PITY DO ODBIORU

Załączniki Pity do odbioru PUP Żagań.pdf Pity do odbioru Filia Szprotawa.pdf

WYPŁATA ZASIŁKU

Załączniki HARMONOGRAM WYPŁAT- I KWARTAŁ 2019R. ŻAGAŃ.pdf HARMONOGRAM WYPŁAT SZPROTAWA- I KWARTAŁ 2019.pdf

Samozatrudnienie Twoją Szansą- II edycja

Fundacja ,,Przedsiębiorczość" oraz firma Consultor Sp.z o.o., zapraszają do wzięcia udziału w  projekcie  „Samozatrudnienie Twoją Szansą" – 2 edycja",  nr RPLB.06.03.01-08-0027/18, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś...

Zatrudnianie cudzoziemców - wykaz zawodów, w stosunku do których nie jest wymagana informacja Starosty

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu informuje, że 4 kwietnia Wojewoda Lubuski podpisał rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim. Rozporządzenie wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty ogłoszeia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Rozporządzenie...

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na rok 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III) " Priorytet I . Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY-LUBUSKIE 2020 na 2018 rok

"Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+(4)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na rok 2017-2018

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żagańskim (III) " Priorytet I . Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY-LUBUSKIE 2020 na 2018 rok

"Powrót na rynek pracy powiatu żagańskiego osób bezrobotnych 30+(4)"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu

68-100 Żagań, ul. Dworcowa 9
tel. (68) 477-78-39, 477-78-40
fax. (68) 377-32-75
e-mail: ziza@praca.gov.pl
pupzagan@pup.zagan.pl
NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu filia w Szprotawie
67-300 Szprotawa, ul. Bronka Kozaka 5
tel. (68) 376-26-54, 376-43-01
fax. (68) 376-43-01
e-mail: zizasz@praca.gov.pl
filiaszprotawa@pup.zagan.pl
NIP Urzędu Pracy: 924-16-37-726

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę